top of page

Hodepine

Hodepine er noe nesten alle opplever i løpet av livet. Episodene kan variere i intensitet og hyppighet, men som regel dreier dette seg om enkelttilfeller eller forbigående plager. Om hodepinen er langvarig eller er tilbakevendende kan du oppsøke oss her på C3 Kiropraktorklinikk for god hjelp.

Det finnes flere årsaker til at man kan få hodepine. Primærhodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundærhodepine har en påviselig underliggende sykdom. Hodepine kan forekomme både hos voksne og hos barn. Den mest vanlige formen for hodepine er primærhodepine og svært sjelden skyldes hodepinen en alvorlig underliggende sykdom.

Vanlige former for hodepine kan være:

Spenningshodepine (også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine): Denne formen for hodepine er ofte mild, men kan vare over lengre perioder. Hodepinen føles som regel på begge sider av hodet, og blir ofte beskrevet som et stramt bånd rundt skallen. Spenningshodepine har ofte uklare årsaker, men kan skyldes psykisk stress eller muskel- og skjelettplager.

Cervicogen hodepine (Nakkehodepine): En hodepine som har en  klar relasjon mellom punkter i nakken. Dette er ufarlig, men kan være irriterende og forstyrrende. Smerten kan komme fra flere 

forskjellige strukturer i nakken men som oftest fra redusert  funksjon i øvre del av nakken, brystryggen og triggerpunkter i skuldermuskulatur. 

 

Migrene: Dette er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene som følger av hodepinen er har ofte andre litt rare symptomer medfølgende som f.eks kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Hodepinen ved migrene er som regel ensidig. Migrener kan også ha sjeldnere symptomer som smaksforstyrrelser, endret luktesans under og rett etter en episode og nummenhet i ansikt.

Dersom du plages av hodepine kan du oppsøke kiropraktor eller muskelterapeut for hjelp. Hos oss vil det bli foretatt en utredning av hodepinen din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet. Mistenker vi en underliggende sykdom, vil du raskt bli henvist videre til din fastlege, eller til sykehus.

Dersom hodepinen skyldes muskel- og skjelettplager kan du få behandling for dette hos oss. Behandlingen tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av behandling gitt av muskelterapeuten eller kiropraktoren. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd eller muskel. 

Vi vil ut i fra en totalvurdering av din helsetilstand skreddersy en behandlingsplan. Ofte suppleres den manuelle behandlingen med råd og veiledning om aktivitet og trening. I tillegg kan vi hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig. 

 

Har du en forskerhjerne og vil lese mer om hodepiner og hvordan det kan hjelpes kan du klikke på linkene under:

Vindigni, Dein et al. “Chiropractic treatment of older adults with neck pain with or without headache or dizziness: analysis of 288 Australian chiropractors' self-reported views.” Chiropractic & manual therapies vol. 27 65. 18 Dec. 2019, doi:10.1186/s12998-019-0288-1

Bryans, Roland et al. “Evidence-based guidelines for the chiropractic treatment of adults with headache.” Journal of manipulative and physiological therapeutics vol. 34,5 (2011): 274-89. doi:10.1016/j.jmpt.2011.04.008

Chaibi, Aleksander et al. “Chiropractic spinal manipulative therapy for cervicogenic headache: a single-blinded, placebo, randomized controlled trial.” BMC research notes vol. 10,1 310. 24 Jul. 2017, doi:10.1186/s13104-017-2651-4

Svimmelhet

Svimmelhet er en følelse av ustøhet, der du ofte får en et inntrykk av at hodet eller omgivelsene beveger seg. En slik illusjon kalles vertigo. Svimmelhet har mange forskjellige årsaker, og i flere tilfeller kan symptomene ha sammenheng med plager i muskel- og skjelettapparatet.

Svært mange opplever korte eller lengere episoder med svimmelhet i løpet av livet, og dessverre øker hyppigheten av episoder etter hvert som vi blir eldre. Det kan skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk, tretthet, usikkerhet eller sterke følelser. I de aller fleste tilfellene er svimmelheten kortvarig og ofte med en klar årsak. Andre ganger kan svimmelheten oppstå spontant uten noen åpenbar årsak, eller som en unormal reaksjon i en normal situasjon. I slike situasjoner bør du oppsøke helsehjelp.

Svimmelhet kan være et tegn på underliggende sykdom. Nesten alle sykdommer i nervesystemet og mange sykdommer i muskel- og skjelettsystemet kan gi dårlig balanse - spesielt relatert til nakkeproblemer. Imidlertid er svimmelhet alene sjelden tegn på alvorlig sykdom da dette også bringer med seg flere andre symptomer i tillegg. Svimmelhet kan også forekomme som reaksjon på for eksempel fysisk inaktivitet, stress, anspenthet, angst og depresjon. Denne formen for svimmelhet er gjerne langvarig og forverres av kraftige sanseinntrykk. Husk at svimmelhet også kan komme av enkle ting som f.eks det å være dehydrert. 

Noen typer svimmelhet er:

 

Vertigo: Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet der du har en tydelig, men falsk følelse av at du selv eller omgivelsene beveger seg. Det kan både snurre, eller svinge fra side til side.

 

Nær-besvimelse: En vanlig form for svimmelhet er den du kan få når du holder på å besvime. Denne typen svimmelhet skyldes at det kommer for lite blod til hjernen. Dette kan være helt normalt dersom du sitter en stund på huk og reiser deg raskt opp.

 

Fobisk postural vertigo: Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svettebyger og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisodene.

 

I noen tilfeller kan plager i muskel og skjelett utløse svimmelhet. Dette skjer oftest når øvre del av nakken eller muskulaturen ikke fungerer som den skal. Denne formen for svimmelhet betegnes ofte som cervikogen svimmelhet. Det er antatt at cervikogen svimmelhet skyldes endringer i den nevrologiske kommunikasjonen mellom følelegemer i sener og muskler i nakken, og kroppens balanseorgan i det indre øret. Cervikogen svimmelhet kan oppstå etter nakkeskade, som for eksempel etter nakkesleng, eller ved andre tilstander der bevegelse av nakken er begrenset og smertefullt.

For videre lesing rundt svimmelhet og behandling av dette kan du følge linkene under:

Chu, Eric Chun Pu et al. “Cervicogenic dizziness.” Oxford medical case reports vol. 2019,11 476-478. 9 Dec. 2019, doi:10.1093/omcr/omz115

Emary, Peter C. “Chiropractic management of a 40-year-old female patient with Ménière disease.” Journal of chiropractic medicine vol. 9,1 (2010): 22-7. doi:10.1016/j.jcm.2009.12.007

bottom of page